Ansvariga för 8000 studentbostäder i Göteborg får bättre kontroll med nytt socialt intranät

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder erbjuder över 8000 studentbostäder till stadens studenter, stiftelsen bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Consid berättar de hjälpt SGS Studentbostäder med att ta fram ett nytt modernt intranät. Fram till projektets start hade SGS under 10 år haft ett statiskt intranät utan möjlighet till interaktion. Man ville nu vara mer interaktiva och samla alla medarbetare under ett paraply, i och med att SGS har många kontor. Projektet skulle pågå i 1,5 år från ax till limpa och målet var att få med alla medarbetare och inkludera dem från start.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nu har Karlstads kommun prövat på alla plattformar, väljer Sitevision för 15 Mkr

Lösningen är ett responsivt intranät med sociala funktioner som gör det lätt och enkelt att kommunicera med sina kollegor och utgick från de behov SGS hade kommit fram till att de hade. Grupper för alla avdelningar har skapats så att det inte var upp till anställda att skapa sin delaktighet. Effektivt stöd vid lanseringen var pricken över i:et inför driftsättning.