IHM bygger Unified Commerce inhouse för utbildningssektorn, skapar nya digitala utbildningsformer

In Nyheter, CXM, E-handel by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

IHM Business School genomför en ökad satsning på den egna digitala närvaron nu i mitten av mars. Under vintern har IHM byggt upp en marknadsavdelning som är en hybrid mellan inhouse och inhyrda specialister. Där byggs även IHMs affär i allt från content till analys, köpt annonsering och systemutveckling. Det gör man däremot tillsammans med franskägda Star Republic. De ska bygga en ny ”Unified Commerce” satsning, utveckla IHMs optimerade e-handelsaffär i flera kanaler.
Utbildningssektorn står inför en stor förändring när både hastigheten av teknologiska framsteg accelererar och tillgången till information ökar. När efterfrågan av ny kompetens på arbetsmarknaden förändras i den höga grad som den gör idag ökar också behovet av utbildningsformer som hjälper människor att både lära om och lära nytt.
Vi har börjat med nyhetsbrevsutskick med enbart CRM-nyheter! Det finns även fyra andra intressenischningar.
Ta del av en helt personaliserad MKSE.com upplevelse idag. Klicka här

IHM har inför arbetet uppdaterat både webbplats och visuell identitet. Nästa steg handlar om att vidareutveckla upplevelsen av, och förbättra samverkan mellan, deras digitala initiativ. I arbetet tillsammans med Star Republic kommer man i första hand fokusera på kundupplevelsen. Till stor del kommer det handla om att se över alla aspekter för att optimera och förbättra den digitala köpresan.

”— Vi har lagt en tydlig plan med stort fokus på att utveckla vårt erbjudande och vår digitala affär. Där kommer vi att fortsätta göra nya satsningar och dessutom se till att förädla kunddata på bästa sätt och optimera våra initiativ. Genom Star Republic får vi en partner som kan stödja oss inom flera områden. Med den digitala affären som grund, hjälper de oss att bygga kundvärde och smartare kundupplevelser. För oss handlar Unified Commerce om att möta kundernas behov vid varje touchpoint och att överträffa deras förväntningar där det verkligen räknas.”

Säger Peter Malmqvist, marknadschef på IHM Business School. Arbetet involverar initialt digital annonsering, dataanalys, innehållsproduktion, design och UX. IHM köpte redan för två år sedan in en Episerver Commerce av NetRelations/TietoEvry. Den plattform även Star Republic föredrar. E-handeln skulle användas för att sälja utbildningar och tillhörande tjänster för skolan. IHM.se var dessförinnan en förespråkare av Drupal open source.

    Fler artiklar idag: