Nu kommer AI-, CDP- och databyråerna, nya typer av tjänsteerbjudanden

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CDP, DMP, Content Marketing, CXM, Martech, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Vi har sett svenska metaverse-byråer, VR-byråer, MarketingOps/MaaS-byråer, martech-grupper, Amazon marketplace- och FBA byråer (i mängder), influencerbyråer och givetvis ska även gigantiska området AI få ”sina egna byråer”. Däremot inte med just namnet ”AI-byråer” utan snarare dataorienterade och 100 procent datadrivna expertbyråer och stöd som förstår hur kraften och AIs heltäckande påverkan bäst kan nyttjas i t ex en befintlig organisation.

0 st
Amazonbyråer hade Sverige som mest
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Deerdata startad för några månader sedan av avhoppare från Telias digital- och martechavdelningar är en av dessa. De har nyligen visat skärmdumpar och berättat mer om egna, uppdaterade tjänsteerbjudandet och vad de går till marknaden med.

Det är bl a egna modeller och processer för att värdera egen och tillkommande datas påverkan och genomslagskraft, hur egna processer inom ett företag kan sättas upp och orkestreras, vilka egna förmågor, roller och ansvar som bör sättas upp, hur själva datainsamlingen ska gå till, vilka system som påverkas, bör adderas och bör konfiguereras om. Bland mycket annat. Deerdatas listade tjänsteerbjudande kring att sätta upp moderna digitala strategier kring ”Modernized Marketing” med martech, CDP-tankar, omnikanalsynsätt, content automation och ett bättre helhetsgrepp inom ”Data, Analytics & AI” innefattar stegen:

  • Strategy and governance
  • Roadmap and execution
  • Program and project management ​
  • Change management
  • Operating model and team design
  • Agile and SAFe implementation
  • Value discovery and gap analysis
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Bästa CDP just nu enligt Gartner Magic Quadrant